Start
Händer nu
Om Fagered
Byalaget
Nöjessällskapet
Sockenbladet
Fagereds affär
Föreningar
Förskola & skola
BoendeFöretagKyrkan
Turism
Traditioner
KontaktGästbok
 
Välkommen till Fagered
 

 

   
 
 .: Föreningar :.
   

Nästa -->>

 

Det finns ett flertal föreningar i Fagered:

Bygdegårdsföreningen


Bygdegården går att hyra till en rimlig peng.
Huset kan max ta emot 170 personer.

Våra hyrpriser för A-sal (150 pers): Kalas 1500 kr Föreningsmöten: 300 kr
B-sal: 100 kr (30 pers)

Bygdegården har även en scen. För att få måtten på scenen klicka här!


Pensionärsföreningen
PensionärsföreningenLänkar till föreningars hemsidor som finns i Fagered:

 


 

Fagered - Källsjö Röda kors krets bildades 1933.

 

 

Så här såg styrelsen ut 1933
Ordf Doktor Viktor Steffen, Lia
V ordf Lantbr Per Johansson, Hårsared
Serkr Komminister Theodor Brunander, Egnared
Kassör Fröken Hulda Karlsson, Boa
Övr medlemmar Doktorinnan Karin Steffen, Lia
Fru Anna Johansson, Lyssebäck
Lantbrukaren Viktor Johansson, Kåll och
Banktjänsteman Rudolf Dahlqvist, Lia

Den allra först hjälpverksamheten bestod i att man bekostade tandvård för de skolbarn vars familjer inte själva hade möjlighet att låta barnen komma till tandläkare. Under kriget ändrades inriktningen mer mot katastrofhjälp, att samla in kläder, filtar mm.

Verksamheten består numera främst av klädinsamling en gång om året, där insamlade skor och kläder lämnas till Kupan, Röda Korsets försäljningsställe i Falkenberg. Den som har önskemål om att det man lämnar ska gå direkt till katastrofhjälp, kan meddela detta, så ordnas det. Till jul delar styrelsemedlemmarna ut en julblomma och besöker dem som bor på olika vårdinrättningar i Ullared och Ätran. Margareta Carlsson är ledamot i den samrådsgrupp av olika lokalavdelningar som finns i Falkenbergs kommun.

Den nuvarande styrelsen består av:

Ordf Ingela Carlsson, Toften
V ordf Kristina Lund, Fare
Kassör Margareta Carlsson, Toften
Sekr Anna Svensson, Backen
Övriga ledamöter Emmy Johansson, Fjällesjö
Viviann Gustavsson, Älmhult
Gunvor Havner, Västeräng


 

Sedan flera årtionden har studier i cirkelform i Fageredsbygden förekommit och Fageredsborna har om man jämför med socknarna i Falkenbergs Kommun varit mycket aktiva i studiecirkelverksamheten.

Studierna sker nu genom Studieförbundet Vuxenskolan.

Ämnena i dessa studiecirklar varierar från rent teoretiska inlärningscirklar som litteratur språk, geografi och öppna cirklar som läs & res. Då cirkeln Läs & Res följs upp med resa till de under vintern inlästa aktuella platserna har dessa varit mycket populära.

Det förekommer också kurser av mer praktisk slag som vävning konsthantverk träslöjd m. m. På senare år har datautbildning i alla dess olika former blivit mer och mer aktuellt.

Vuxenskolan samarbetar med lantbrukskooperationen och LRF och år 2000 är Grönare Skog, Säker Gård Data-cirklar bokförning m.m. aktuellt.

Vuxenskolan samarbetar också med centerpartiet och Folkpartiet liberalerna.

Utöver ovan noterade förslag finns ett stort utbud cirklar enligt studieprogram som sänds ut till hushållen i Falkenbergs kommun. Blir det en grupp någonstans på ca 6-8 pers som bestämmer sig för ett ämne så ordnas cirkel på denna plats

Vuxenskolan Falkenbergsbygdens avdelning har sedan några år sitt kontor på Nygatan 22, 311 31 Falkenberg, tel. 0346-800 15. (Ring gärna och kolla om ni är intresserad eller om ni tycker något saknas som skulle vara aktuellt. Ni kanske har någon intressant sak att lära ut. Vuxenskolan är öppen för alla förslag).

Lokalombud för vuxenskolan i Fagered är f. n. Kurt Johansson, tel. 0346-380 17, dit Ni kan ringa om Ni har några frågor om studiecirklar. Det går också bra att ringa till Falkenberg tel. 0346-800 15.

Vuxenskolan är ett utomordentligt enkelt och socialt sätt att skaffa sig mer kunskap om det mesta som finns i ens omgivning!

Representant: Kurt Johansson
0346-380 17

 

Nästa -->>

© Fagered.com